F-HDUO
Duo
Ultramagic M-56

Ultramagic Duo« back to the 'old' hoppers